Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Social Infractures Construction Projects Manager


Account manager social infracture construction projecten


Published 1 January 2019


De account manager social infracture construction is verantwoordelijk voor;


De Account Manager Account Manager social infracture construction projecten heeft als primaire taak het uitvoeren van de statutaire taken van cities, villages en centers B.V.io. Dit betreft ondermeer onroerend goed en het realiseren van nieuwbouw en verbouwprojecten Account Manager social infracture construction projecten en het zorg dragen voor de daarbij behorende financiering, beheer en (ver)bouw realisering.


Verder zal tot de taken behoren:


Het presteren in teamverband en combinatie met actief ondernemerschap staat hierbij centraal.


Het regisserend projectleiderschap voor de multidisciplinaire projecten is voor de Account manager social infracture construction een belangrijke taak.


De account manager social infracture construction begeleidt de projecten op procesmatige wijze.


Opzetten en aansturen van aankomende kantoren wereldwijd.


Opzetten en aansturen van aankomende United Cultures Centers wereldwijd.


Opzetten en aansturen van aankomende United Cultures Centers wereldwijd.


Opzetten en aansturen van aankomende United Cultures Villages wereldwijd.


Opzetten en aansturen van aankomende United Cultures Cities wereldwijd.


De Account manager social infracture construction is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van relevante klantencontacten en het effectief uitdragen van het social infracture construction beleid. Hij/zij signaleert op basis van de uitgangspunten van de UC gedachte de mogelijkheden voor new business en concretiseert deze mogelijkheden en bereidt hiervoor de bestuursbesluiten voor. Verder legt hij/zij de afspraken vast in een contract en is daarbij verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken en zorgt voor een langdurige klant tevredenheidrelatie. De account manager social infracture construction is dus eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten, waarbij een goede projectbeheersing, voortgang- en kwaliteitsbewaking van groot belang zijn. Met name als het gaat om het beheren, verhuren, het inkopen, verkopen, het bouwen en ontwikkelen van alle aspecten die met het doel van cities, villages en centers B.V.io. te maken hebben.